Açıklama yapar mısınız

Şekildeki ABC

üçgeninde

[AB] [BC]

8

D

9

C

|AB| = 8cm

|DC| = 9cm

|AC| = 17cm

olduğuna göre, |AD| kaç cm dir?