Matematik eşitsizlikler

denkleminin birbirinden farklı iki gerçel kökü olduğuna göre, a’nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
C) 0
E)
2
B) -1
D) 1
A) -2
(a+1)x2-2√3x+a-1=0