Matematik birinci dereceden denklemler ve eşitsizlik

5<x+21 <10
olduğuna göre, x’in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri
vardır?
RAK
2
D) 8