Mat denklem kurma problemleri

A) 300 B) 360 C) 420 D) 480 E) 720
Lastik bir top yere her çarpışında bırakıldığı yüksekliğin
3’ü kadar zıplayabilmektedir.
Bu lastik top yere 2 defa çarptıktan sonra yerden 24
cm yükseldiğine göre, lastik topun bırakıldığı yük-
seklik kaç cm’dir?
A) 36 B) 48
4 D) 72 E) 90
C) 54