Sayı problemleri

diğerinin boyunun iki katı olur?
A) 6
B) 7
C) 8

 1. mum
  12 Saat
  D) 9
  C) 22
  E) 10
  2.3³3
  saat
  6 saat fark
  12
  Bir çocuk 5 adım ileri, 3 adım geri giderek yürümektedir.
  Çocuk toplam 87 adım attığında başlangıçtan itibaren kaç
  adım ilerlemiş olur?
  A) 24
  B) 23
  D) 21
  E) 20