İşçi problemleri sorusu

220
9
a
звоїх
300
88
-72
4
12. A ve B mumları yanmaya başladıktan sonra uzunluklanm
zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde göste
rilmiştir.
A Uzunluk (cm)
0
24V-124
5
A) A
B
A
+2
B)
1=1
Zaman (saat)
4
Buna göre, yanmaya başlamadan önce A mumunun
uzunluğunun B mumunun uzunluğuna oranı kaçtır?
4
3
4
6
C)
X=12
Pr
3/2
2
184
8
0031
D)
5/3
31
E)
7
5
3080aa ovaa y
ZL LL 0L 6 8 29 9 e zh