Lütfen çözün matematik

A
5. Ceren, öğretmeninin sorduğu, 3 basamaklı bir sayıyı
12 ye kalanlı bölme işlemini yaparken, bu sayının onlar
basamağındaki 7 rakamını yanlışlıkla 2 olarak görüyor ve
işlemi bu şekilde doğru olarak yapıyor.
Ceren’in bulduğu bölüm, bulması gereken bölümden 4
eksik olduğuna göre, bulduğu kalan bulması gereken
kalandan kaç eksiktir?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 8
G-1=
C