Tyt matematik deneme sınavı sorusu

Bir çubuk, Görsel-1’deki gibi 5 eş parçaya ayrıldıktan
sonra bu parçalardan biri Görsel-2’deki gibi A, B, C, D
ve E noktalarıyla 6 eş parçaya ayrılmıştır.
58
T
ABCDE
Görsel-1
Görsel-2
Yaşar, bu tahtanın
Buna göre Yaşar’ın bu tahtayı kesmesi gerektiği
yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) A ile B arasından
C) B ile C arasından
ini keserek almak istiyor.
E) C ile D arasından
B) B noktasından
D) C noktasından
Diğer sayfaya geçiniz.