Lgs matamatik

Lgs çarpanlar katlar

 1. Deniz ve Tudpe, her katında dört daire bulunan
  8 kat bir binanın farki dairelerinde oturuyorlar.
  x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere Deniz
  ve Tugce’nin oturduklan kat ve daire numaralan
  aşağıdaki gibidir.
  Daire no
  Asal say
  Asal say
  Daire numaralan ve her birinin oturduğu kat nu-
  marası ile daire numarasının toplamı da asal
  sayıdir.
  Deniz
  Tugce
  Kat no
  Buna göre daire numaralarının toplamı en faz-
  la kaçtır?
  C) 48
  D) 52


öncelikle toplam daire sayısını buldum ve 32 çıktı. Sonra 32’ye kadar olan asal sayıları yazdım. Deniz’in kat ve daire numarasını bulmak için x’e değer verdim. Daire numaraları çıktı. Bunlardan asal olanları yazdım bir kenara. Aynı şekilde Tıpkı Tuğçe için de aynısını yaptım. Daha sonra tablonun altındaki paragrafı okudum ve orayı da şöyle hallettim. Kat numarası+ daire numarası= asal sayı. Onları da buldum. En son olarak en fazla değer dediği için öncüllere uyan daire numaralarından en büyük olanlarını seçtim ve topladım. Sonucu da 52 buldum