Koordinat sisteminde verilen A(b-2a, 4) nok- tası y ekseni üzerinde, B(4- b, c) noktası

Koordinat sisteminde verilen A(b-2a, 4) nok-
tası y ekseni üzerinde, B(4- b, c) noktası
orijin üzerinde olduğuna göre, a+b+c toplamı
kaçtır?
A) -3
B) 0
C) 3
D) 6 E) 9

@Merve_Demir anlamadığın yeri sorabilirsin