Koordinat sisteminde bulu- nan ABC üçgeninin köşe nok- talan A (-4, 2), B (0, 6) ve C (5, 2)'dir. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç br² dir?

Koordinat sisteminde bulu- nan ABC üçgeninin köşe nok- talan A (-4, 2), B (0, 6) ve C (5, 2)'dir.

Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç br² dir?