Kimya sabit oranlar

oranı
10. 15 tane X atomu ile 12 tane Y, molekülünden kaç
tane X₂Ymolekülü meydana gelir?
A) 1
12
10. Sınıf
B) 2 C) 30 D) 4 E) 5
1279
mes
4 12
41
Stone ya
198
4.15-18
MOTO
to lorme Ymolce
n
1.

Cevap 5 mi