Kimyasal hesaplamalar

Ortama daha fazla Y eklenmesi oluşan bileşik miktarını arttırmaz. Zaten 30 gr Y den sonra XY3 miktarı sabit kalmıştır. Bu yüzden cevap B olur

-151
…153
… 155
-… 157
…159
…161
… 163
165
… 167
169
2. Bir miktar X’e azar azar Y ilave edildiğinde yalnız XY3
bileşiği oluşmaktadır. Tepkime ile ilgili değişim grafiği
aşağıda verilmiştir.
60
30
A Oluşan XY, kütlesi (g)
15
ÇAPA YAYINLARI
İlave edilen
Y kütlesi (g)
7,5 15 30 40
Bu grafiğe göre, tepkime ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) En fazla 60 gram bileşik oluşmuştur.
B) Ortama 50 gram Y ilave edilirse daha çok XY3
elde edilir.
C) 30 gram bileşik elde etmek için 15 gram X gerekir.
D) Eşit kütlelerde X ve Y kullanılırsa artan madde ol-
maz.
10. SINIF KİMYA-1000 SORU
E) Ortama eklenen tüm Y’nin XY3’e dönüşmesi için
ortama 10 gram daha X eklenmelidir.
9
hangisi olur
A)
B)
C)
D)
E)
72
4. AB bile
Kütlece
ğıdakil
A) A E