Kimyasal hesaplamalaar

KİMYA
I VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
şik
ÇAPA YAYINLARI
3.
14
A)
B)
C)
D)
7
X ve Y elementlerinden oluşan bir bileşiğin kütlesi ile
yapısındaki X elementinin kütlesi grafikte verilmiştir.
I. X ve Y’nin kütlece birleşme oranı kaçtır?
E)
X’in kütlesi (g)
11 22
Yukarıdaki soruların cevapları aşağıdakilerden
hangisi olur?
II. 35 gram X ile 12 gram Y tepkimeye sokulduğunda
kaç gram bileşik oluşur?
1
72 73
7
4
-Bileşik kütlesi (g)
7
4
7
11
33
40
TEST
01
33
40
33