Kimyanın temel kanunları

30
9.6
9.2-
Soru 4
X ve Y arasında gerçekleşen tepkimenin
kütle-zaman grafiği yukarıda verilmiştir.
Grafiğe göre X ve Y elementleri arasında
oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden
hangisidir? (X:52, Y: 16)
A) X₂Y
BYXY3
XY₂
X₂Y₁
XY
JODRY
Zaman
5
Xg 12,8 g
Buna göre C
ALA
BYS
916
2017
8
Soru 54
C₂He bileş
Buna gör
kaçtır?
A) 50
BY 60
e) 70
D80
E) 90
Soru 5

  1. 1 tan
    II. NA