Kimya tyt kimyanın temel kanunları

  1. X,Y bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı

My 3

0.5 1 2 mal

Buna göre, X,Y, bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme

oran kaçtır?

A)

B) 1 3

C) 2/3