Kimya kaynama noktası yükselmesi

Uçucu olmayan ve moleküler yapıdaki X katısı- nın 22 gramının 100 gram saf suda çözünme- siyle oluşan çözeltinin 1 atm dış basınç altında kaynama noktası 101,04°C’dir.

Buna göre X bileşiğinin mol kütlesi kaç gramdır? (Su için K: 0,52°C/m)

C) 55

A)