Kareköklü kök(40-2a) ifadesi bir rasyonel sayı oldu- ğuna göre a aşağıdakilerden hangisi ola- maz?

40-2a ifadesi bir rasyonel sayı oldu-
ğuna göre a aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?
A) 2
Kareköklü ifad
B) 7/12/2
80
C) 12 D) 14
labr
ob id usu
un
1

Cevap: Eğer kök içerisindeki ifade de a=14 olursa kök içerisi 12 olır. 12 kök dışına çıkmaz dolayısıyla rasyonel olmaz. Fakat diğer şıkları koyarsan hepsinde kök dışına çıkar yani rasyonel olur @Gülseren_Küçük