Herhangi bi soru

Gücü 3000 watt olan bir elektrik motoru 60 kg kütleli cismi 10 s’de 30 m yüksekliğe çıkarıyor.

Buna göre, motorun verimi % kaçtır?

(g = 10 N/kg)

A) 30

B) 35

C) 50

D) 55

E) 60

  1. Yatay ve sürtünmeli yüzeydeki 2 kg kütleli kutuyu 20 N’lik kuvvetle çekilerek 10 m yol aldırıyorlar. Hareketi süresince kutuya etkiyen sürtünme kuvveti 10 N ise