Hemen bakar misiinizz

Değerlen
I
66
37
=10 N/kg)
28. Eğim açısı 37° olan eğik düzlemde serbest
bırakılan G ağırlığındaki cisim a ivmesi ile
hareket etmektedir.
Cismin yatay düzlemde aynı büyüklükteki
ivme ile hareketini sürdürebilmesi için
a) Sürtünmeler ihmal edildiğinde cisme
uygulanması gereken en küçük F kuvve-
ti kaç Ğ olur?
b) Düzlemlerin sürtünme katsayısı k = 1/2
ise cisme uygulanması gereken en küçük
F kuvveti kaç olur?