Geometrik Dizi Formülü, Özellikleri, Genel terimi, Toplam Formülü Konu Anlatımı

Geometrik Dizi Tanımı Nedir?

Ardışık iki terim arasındaki oran sabit olan dizilere geometrik dizi denir. Geometrik dizi de ardışık iki terimlerin oranları hep eşittir bu orana Ortak çarpan denir ve r işe gösterilir.

Bu bilgilere göre tanımı bir daha yazarsak, n \in \mathbb{Z^+} ve r \in \mathbb{R} olmak üzere, her n değeri için,

\dfrac{a_{n + 1}}{a_n} = r koşulu sağlanıyor ise dizi geometrik dizidir.

Burada işler dışlar çarpamı yaparsak,

{a_{n + 1}}={a_n}. r bulunur. Bu bilgiden yararlanarak genel terimi aşağıdaki gibi düzenleyebiliriz.

Geometrik dizi genel terimi

Geometrik dizinin genel terimi,

(a_n) = a_1 \cdot r^{n - 1}

(a_n) = (a_1, a_1 \cdot r, a_1 \cdot r^2, a_1 \cdot r^3, \ldots)

şeklindedir.

Örnek:

Genel terimi (a_n) = 2^n olan geometrik dizisinin elemanları (2, 4, , 8, 16, \ldots) şeklindedir. Burada geometrik dizinin **ortak çarpanı r,

\Large r=\frac{a_2}{a_1}= \large 2

Örnek:
(a_n) = n^2 dizisi geometrik dizimidir?

Dizinin elemanları: (1, 4, 9, 16, \ldots)

\frac{4}{1}\ne \frac{16}{9}

Bu dizinin ardışık iki elemanı arasındaki oranlar eşit olmadığı için geometrik dizi değildir.

Örnek: 1. terimi 2 ve ortak çarpanı 3 olan bir geometrik dizinin 6. terimi kaçtır?

Çözüm:

a_6 = 2 \cdot 3^{6 - 1} = 486

Örnek: 4. terimi 81 ve ortak çarpanı \frac{1}{2} olan bir geometrik dizinin 10. terimi kaçtır?

Çözüm:
a_{10} = 81 \cdot (\frac{1}{2})^{10 - 4} = 3^4 \cdot \dfrac{1}{2^6} = \dfrac{81}{64}

Geometrik Dizi Toplam Formülü

Bir geometrik dizide ilk n terimin toplamı formülü,

\Large S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n olmak üzere,

\Large S_n = a_1 \cdot \dfrac{1 - r^n}{1 - r}

1 Like