Pozitif terimli bir geometrik dizide ilk sekiz terim toplamı, ilk dört terim toplamının 17 katı

Pozitif terimli bir geometrik dizide ilk sekiz terim toplamı, ilk dört terim toplamının 17 katına eşitse dizinin ortak çarpanı kaçtır?

Ardışık terimleri arasındaki oran sabit olan dizilere geometrik dizi denir. Geometrik dizilerde ardışık terimler arasındaki sabit orana ortak oran ya da ortak çarpan denir ve r ile gösterilir.

n∈Z+ ve r∈R olmak üzere, her n için,

\dfrac{a_{n + 1}}{a_n} = r ise bu dizi bir geometrik dizidir.

1 Like

Nasıl r=4
16=r⁴
2=r olmaz mı 2 nin 4 üncü kuvveti 16

Cevap 2 olacak gözümden kaçmış

Tamamdır ama çok anlamış değilim

Yararlandığımız geometrik dizi özelliği;

(a_n) = a_1 \cdot r^{n - 1}

(a_n) = (a_1, a_1 \cdot r, a_1 \cdot r^2, a_1 \cdot r^3, \ldots)

Teşekkürler

@Zeynepkpln1 Rica ederim