Geometrik Dizi Toplam Formülü Nedir?

geometrik Dizi Toplam Formülü Nedir?

Ardışık iki terim arasındaki oran sabit olan dizilere geometrik dizi denir. Geometrik dizilerde ardışık iki terim arasındaki sabit orana ortak çarpan denir ve ( r ) ile gösterilir.

geometrik dizi genel terimi,

(a_n) = a_1 \cdot r^{n - 1}

(a_n) = (a_1, a_1 \cdot r, a_1 \cdot r^2, a_1 \cdot r^3, \ldots)

Geometrik Dizi Toplam Formülü

Bir geometrik dizide ilk n terimin toplamı formülü,

\Large S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n olmak üzere,

\Large S_n = a_1 \cdot \dfrac{1 - r^n}{1 - r}