Gazların su üstünde toplanması

T.
m
m)
Bilgi uygulama 49
Kuru bir hava örneği yaklaşık 28 g N₂ ve 6,4 g O₂ gazların-
dan oluşmaktadır.
Toplam basınç 6 atm olduğuna göre her bir gazın kısmi
basıncını hesaplayınız. (¹4N, 160)
(PN2=5, P₂=1)
Bilgi uygulama 51
0,4 mol N₂ ve 0,6 mol H₂ gazları 0 °C’ta 2 litrelik sabit
hacimli kapta tepkimeye sokuluyor.
N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH₂(g)
Tepkime tamamlandıktan sonra sıcaklık, başlangıç de-
ğerine getiriliyor. Buna göre NH,'ün kısmi basıncı ne-
dir?
(4,48)
19/31
Bilgi uygulama 53
SO₂ ve SO, gazlarından oluşmuş bir karışımın belli sıcaklık-
taki basıncı 450 mmHg dir.
Buna göre,
I. SO₂ nin kısmi basıncı 431 mmHg
II. SO, nin 1 atm deki hacmi 3 cm³
olduğuna göre gaz karışımının ilk hacmi kaç litredir?
(0,12 L)

1 Like