Soruyu çözemedim nasıl çözülüyor anlatabilir misiniz

Şekildeki sistemde aynı sıcaklıkta NO₂ gazının basıncı 2 atm, Ar gazının
basıncı ise 6 atm’dir. M musluğu açıldığında son basınç kaç atmosfer olur?
A) 9,5
E) 2,5
12)
A) 5,6
B) 5,5
13)
O2(g)
2L
B) 4,8
M
2V
H
C) 4,5
Bos
C) 3,2
5 L
Şekildeki sistemde Ne gazının basıncı 0,8 atm’dir. M muslukları açıldığında
sistemin son basıncı 1,2 atm oluyor. Buna göre, başlangıçtaki O₂ gazının
basıncı kaç atm olur?
D) 7,5
M
H
Ne(a)
3L
D) 1,6
E) 1,2