Fizik enerji

Görsel 4.10’da dik kuvvetlerin etkisindeki cisim, sürtünme- siz yatay düzlemde 5 m yol alıyor.

Buna göre yapılan işi bulunuz.

  1. Kütlesi 40 kg olan bir çocuk basamak yüksekliği 18 cm olan 50 merdiven basamağını sabit hızla 20 s’de çıkı- yorsa çocuğun gücü kaç W’tır? (g = 10 m/s²)