Enerji iş güç

Ucuna m kütleli cisim bağlanınca 20 cm uzayan yayda biriken esneklik potansiyel enerji 10 Joule ise yaya bağlı ofan m küttes! kaç kg’dir?

sektedir?

(Ortam sürtünmesizdir ve g = 10 m/s²)