Fizik enerji korunumu

Sürtünmesiz yatay düşlemde 2 kg lik cisim 10 m/s lik hızla denge konumundaki yaya

doğru Terliyor. Buna göre, a) Yay maksimum Sıkışmış durumda iken yayda depolanan enerji kaç joule dür? b) Yayın maksimum sıkışma miktan taç m dir? c) Cismin hal 5 m/s ye düştüğünde yaydaki sıkışma miktarı kaç m olur?