Fiizk vize

Şekilde gösterilen devrenin eşdeğer sığası (uF cinsinden) nedir? Her bir kondansatörün Sığası 5 µF’ dir.

2/3 5/7 10/7 2

Kütlesi 5 g ve yükü 2x10 Colan bir parçacık, E 3x10 N/C değerindeki elektrik alanı bulunan sürtünmesiz bir masa üzerine konuluyor (ivej vektörlert vatay düzlemdedir). Parçacık t=0 aninda orijinden serbest bırakılırsa, 1-2 s aninda parçacığın orijine olan Uzak germetre cinsinden buluruz.