Fizik vize sınavı

Dielektrik malzeme içeren bir kondansatör Q yükü birikene kadar dolduruluyor ve plakalar arası potansiyel farkı 186 V olarak ölçülüyor. Geometrisi aynı fakat levhaları arasında dielektrik malzeme içermeyen diğer bir kondansatör, birincisi ile paralel bağlanıyor ve eşdeğer kondansatördeki yük Q olana kadar dolduruluyorlar. Bu durumda, uçlar arasındaki potansiyel farkı 124 V olarak ölçülüyor. Birinci kondansatörün dielektrik sabiti nedir?