Eşitsizlikler sorusu x2 - 2x - 3x küçüktür 0 x tam sayılarının toplamı

Eşitsizlikler sorusu x2 - 2x - 3x küçüktür 0 x tam sayılarının toplamı

-3x kısmı -3 olabilir mi?