Elektriksel kuvvetler

Yükü +e=1,602x10-19 C olan bir proton, çizgisel bir hızlandırıcının içinde düz bir çizgi
üzerinde, a noktasından b noktasına 0,5m gitmektedir. Çizgi üzerinde elektrik alan sabittir ve
büyüklüğü a’dan b’ye doğru E=1,5x107N/C olarak verilmiştir.
A) Protonun üzerindeki kuvveti bulunuz. (20 puan)
B) Elektrik alanın proton üzerine yaptığı işi bulunuz. (20 puan)
C) a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.