Açıklayıcı anlatır mısınız

Sekild
sında oluşturdukları elektriksel alan E ise yük-
K nokta-
91. oranı kaçtır?
9₂
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
lerin
w) ≤
B) 3 C) D)
√2
+++++++
37⁰
10
K
Yatay
E)
61
L
(+) yüklü yeterince büyük bir levhaya kütlesi
8 gram, yükü 3.10 C olan K cismi ipek iplikle bağ-
landığında şekildeki gibi dengede kalıyor.
Buna göre, K cismine etki eden elektrik alan
şiddeti kaç N/C dir?
(g:10 m/s²; sin37° = 0,6; cos37° = 0,8)
A) 50 B) 100 C) 150
36
1000
D) 200 E) 250
64
1000
Yükleri
ken kür
elektrik
toplam
249
100
1800
iki kü
numla
nebili
A)
B)
C)
O
E)