Ebob'ları 20 olan iki sayının toplamı en az kaç olabilir?

Ebob’ları 20 olan iki sayının toplamı en az kaç olabilir?

Ebobları 20 olan sayılar 20 nün katı olan sayılardır. En küçük katları bulursak toplamı en küçük yaparız.

  • 1 katı: 20.1=20

  • 2 katı: 20.2=40

Toplam en az: 20+40=60,

Cevap: 60