Ebob ekok 8.sınıf

Aşağıdaki sayılarından hangisinin en büyük ortak böleni diğerlerinden daha büyüktür?

A) 77 ve 99

B) 80 ve 90

C) 75 ve 85

D) 42 ve 70

cevabı d buldum.