Cevap a ekok sorusu 8. sınıf

 1. A ve B sayılarının EKOK’u 48’dir.
  Buna göre, aşağıdaki ifadelerden
  hangisi kesinlikle doğrudur?
  (A) 48, B’ye kalansız bölünebilir.
  B) A, 48’e kalansız bölünebilir.
  C) A, 24’e kalansız bölünebilir.
  D) 12, B’ye kalansız bölünebilir.

Cevap A dır. A ve B en küçük ortak katı 48 ise A ve B 48 i tam böler

1 Like