Doğru denklemlerinin eşitliği (doğruların kesişim noktası)?

  1. x ^ 2 - 13x + 36 <= 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) (-00, 00)

b) (-0,4)

12/24

c) [4,9]

d) (-0, 4) U (9,00)

e) 0

  1. Bir ürünün arz denklemi p = 2q - 15 ve talep denklemi p = - 5q + 48 ise pazar denge noktası aşağıdakilerden hangisidir. Doğru denklemlerinin eşitliği (doğruların kesişim noktası)?

a) (9,0)

b) (0.3)

c) (3,7)

d) (9. 3)

e) (3,12)