Denkleminin negatif iki reel kökü olduğu bilindiğine göre, aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Cevap C şıkkı

denkleminin negatif iki reel kökü olduğu bilindiğine göre, aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Kökler çarpımı = pozitif = c/a>0

Kökler toplamı= negatiftir= -b/a<0, b/a>

Delta 》0 dır @islim_hatice_şimşek