Dairenin alanı formülü nedir?

Dairenin alanı formülü nedir?

Bir Dairenin alanını bulmak için öncelikle yarıçapını bilmek gerekmektedir. r dairenin yarı çapı, π, yaklaşık değeri 3,14 olan sayı olmak üzere,

Bir dairenin alanı pi ile yarı çapının karesinin çarpımına eşittir. Yani yarı çapı r olan daire alanı,

\Large A= \pi r^{2}