Çözümlü acil cevapp

B
80°
D
C
ABC üçgen
[BD] ve [CD]
dış açıortay
m(BDC) = 80°
Yukarıda verilenlere göre, m(BAC) kaç derecedir?

Anlamadığın yeri sorabilirsin @Kübra_nur_Yaltırık