Çözermisiniz ayrıntılı şekilde

x ve y pozitif tam sayılardır.

y +7x=43

eşitliğini sağlayan kaç tane x değeri vardır?