Çözermisinizz

x < y < 0 < z

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima po- zitiftir?