Cok acil lutfen

a
u
yanyana
11.4 kiz ve 3 erkek, erkeklerden herhangi ikisi
gelmeyecek şekilde, düz bir sıra halinde kaç farkh
çekilde dizilir?
A) 5040
B) 1440
C) 1200
D) 720
E) 120
12. Bir gösteri için, kişilerin birbiri üzerine çıka-
rak taşınmasıyla oluşturulan “kule” adı
verilen yapı oluşturulacaktır. Farklı ağırlık-
lardaki 6 kişi için aşağıdakiler bilinmektedir.
V Kulede en altta 3 ve en üstte 1 kişi bu-
lunmaktadır,
A lle
sözcük elde edil
A) 1260
B) 1
2.
212
sayıs
kaç
A) 2
II. Bir kişi, altındaki iki kişi tarafından taşınmaktadır.
III. Bir kişi, kendisinden daha ağır bir kişinin altında olma-
malıdır.
Bu altı kişi, kaç farklı şekilde kule oluşturulabilir?
A) 12
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18