Matematik ödev acil

tuya
alle
=) 120
2A = § 1₁ 2₁ 3₁ 4₁.5}
B = {2₁416183
kümeleri veriliyor.
Yuzler ve onlar başamağı
komesinden birler basamağı
kümesinden olacak şekilde UG
basamaklı kaç forklı çift doğal
sayı yazılabilir?
A) 60 B) 72 (196 D) 100 €) 120
Pelem
(4) As Taibicidie?
kümesinin üçlü pemis tos yonkrının
kaç tanesin de a bulunur?
A) 24 B) 30 C) 36 D) 48 €) 60
işlem
(D
K