Çevresi 36 santim olan bir çemberin çapı kaç santimetredir?

çevresi 36 santim olan bir çemberin çapı kaç santimetredir?

çevresi 36 santim olan bir çemberin çapı kaç santimetredir? (Pi=3 alılınız)

Cevap: Bir çemberin çevresi 2.pi.r dir. Çevre 36 ise,

2.3.r=36, r=6

Yarçap=6, çap=12 dir.