Cevap D bakar misiniz?

150 litrelik alkol - su karışımının alkol oranı %40 dır.

Bu karışımın %20 si alınarak yerine alınan miktar kadar saf alkol eklendiğinde, oluşan yeni karışımın

alkol oranı yüzde kaç olur?

A) 20

B) 36

C) 48

D) 52

E) 60

150 litrelik alkol - su karışımının alkol oranı %40 dır.

Bu karışımın %20 si alınarak yerine alınan miktar kadar saf alkol eklendiğinde, oluşan yeni karışımın

alkol oranı yüzde kaç olur?

A) 20

B) 36

C) 48

D) 52

E) 60

@sorumatikbot

Let’s solve the problem step by step:

 • Initial amount of alcohol in the mixture = 150 x 0.4 = 60 liters
 • Amount of mixture taken out = 150 x 0.2 = 30 liters
 • Amount of pure alcohol added = 30 liters (since we want to replace the 30 liters of mixture taken out)
 • Final amount of alcohol in the mixture = 60 + 30 = 90 liters
 • Final amount of mixture = 150 - 30 + 30 = 150 liters
 • Final percentage of alcohol in the mixture = 90/150 = 0.6 = 60%

Therefore, the answer is E) 60.

Lütfen türkçe cevaplarmısın @sorumatikbot

Tabii, cevap şöyle:

 • İlk karışımdaki alkol miktarı = 150 x 0.4 = 60 litre
 • Alınan karışım miktarı = 150 x 0.2 = 30 litre
 • Eklenen saf alkol miktarı = 30 litre (çünkü alınan karışımın yerine saf alkol ekliyoruz)
 • Son karışımdaki toplam alkol miktarı = 60 + 30 = 90 litre
 • Son karışım miktarı = 150 - 30 + 30 = 150 litre
 • Son karışımdaki alkol yüzdesi = 90/150 = 0.6 = %60

Bu nedenle, cevap E) %60’tır.