Bu sorunun işlemlerini ve nasıl yapıldığını anlamak istiyorum

ONDALIK GÖSTERİMLERİ SAYI DOGE
VE SIRALAMA
1.
3
Aşağıdaki sayı doğrusu noktalarla eş parçalara ayrıl-
mıştır.
3
A
A noktasına karşılık gelen ondalık gösterim aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) 0,8
B) 0,9
C) 3,8
Aşağıdaki sayı doğrusu noktalarla eş parçalara
mıştır.
B) B
4
A B C D
moktası 0,5 ile eşleştiğine göre 0 hangi harf
ilen noktadır?
K
D) 3,9
C) C
D)

3 ve 4 aarasını 10 parçaya bölmüşler her bir parça 1/10 birimdir. A noktası ise 8. nokta 3+8/10=3,8 dir. @Fatmasenol