Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi ne zaman gerçekleşti

Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi ne zaman gerçekleşti

Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi

Cevap: Lozan Boğazlar Sözleşmesi, 1923 yılında imzalandı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanındığı önemli bir anlaşmadır. Bu sözleşme ile İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı, uluslararası sularda kalmaya devam etti ve sadece barış zamanında ticari amaçlar için geçişlere izin verildi.

Sözleşme, Boğazlar Komisyonu adı verilen bir kuruluşun kurulmasını da öngörmüştür. Bu komisyon, boğazların güvenliği ve serbest geçişlerin korunması için sorumluydu ve Türkiye Cumhuriyeti de bu komisyonda temsil edildi. Türk bir temsilcinin başkanlığına atanması ise sözleşmenin uygulanmasında Türkiye’nin etkin bir rol oynaması açısından önemlidir.

Ancak, Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin uygulanmasında bazı sorunlar yaşandı ve Türkiye, 1936 yılında möntro boğazlar sözleşmesi ile bu sözleşmede değişiklik yaparak daha fazla kontrol sahibi olmaya karar verdi. Bu değişiklikle birlikte Türkiye, boğazların güvenliği ve serbest geçişlerin sağlanması konusunda daha fazla yetkiye sahip oldu.