Birinci dereceden denklemler

Bir parkta 2 ve 3 kişilik 24 adet bank bulunmaktadır. Parkta aynı anda toplam 62 kişi oturabildiğine göre 2 kişilik bank sayısı kaçtır?

Bir parkta 2 ve 3 kişilik 24 adet bank bulunmaktadır. Parkta aynı anda toplam 62 kişi oturabildiğine göre 2 kişilik bank sayısı kaçtır?

Cevap: Elimizde 2 kişilik ve 3 kişilik olmak üzere toplam 24 adet bank var diyelim. Bu durumda, x adet 2 kişilik bank ve y adet 3 kişilik bank olduğunu varsayalım. Bu şekilde bir denklem sistemi oluşturarak çözümleyebiliriz:

x + y = 24 (Toplam bank sayısı)
2x + 3y = 62 (Toplam kişi sayısı)

İlk denklemden y = 24 - x bulabiliriz ve bu ifadeyi ikinci denklemde kullanarak:

2x + 3(24 - x) = 62

Buradan x = 10 bulunur. Yani, parkta 10 adet 2 kişilik bank vardır.

1 Like