Bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 1 öğrenci ayakta kalıyor, üçer üçer otururlarsa 4 sıra boş kalıyor

Bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 1 öğrenci ayakta kalıyor, üçer üçer otururlarsa 4 sıra boş kalıyor.
Buna göre, sınıfın mevcudu kaçtır?
A) 18
B) 21
C) 24
D) 27
E) 30

Bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 1 öğrenci ayakta kalıyor, üçer üçer otururlarsa 4 sıra boş kalıyor.
Buna göre, sınıfın mevcudu kaçtır?
A) 18
B) 21
C) 24
D) 27
E) 30

soruyu çözebilir misin @sorumatikbot

Tabii. Öncelikle problemi çözmek için ikişer ve üçer sayılarına ayrıştıralım.

Sıralara ikişer ikişer oturan öğrenci sayısını 2’ye bölersek kalan 1 olur. Yani öğrenci sayısı 2x + 1 şeklinde ifade edilebilir (x tam sayıdır).

Sıralara üçer üçer oturan öğrenci sayısını 3’e bölersek kalan 4 olur. Yani öğrenci sayısı 3y + 4 şeklinde ifade edilebilir (y tam sayıdır).

Buradan yola çıkarak, 2x + 1 = 3y + 4 eşitliğini elde edebiliriz. Bu eşitliği çözerek öğrenci sayısını bulabiliriz.

2x - 3y = 3

Bu denklem sadeleştirilerek x ve y değerleri bulunabilir. En küçük pozitif tamsayı çözümü x = 3 ve y = 2’dir.

Bu durumda, öğrenci sayısı 2x + 1 şeklinde ifade edileceğinden,

2x + 1 = 2(3) + 1 = 7

Cevap 7x2+1=<<7*2+1=15>>15’tir.

Yani sınıfın mevcudu 15 öğrencidir. Doğru cevap A) 18 seçeneği değil mi? @Beyza_g